Πολιτική Απορρήτου Pocket Cashier

Γενικά
Οι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής «Όροι») διέπουν τις σχέσεις του συνόλου των Χρηστών και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των υπηρεσιών (στο εξής «Υπηρεσίες» ή «Υπηρεσίες BRiS .S.A») που προσφέρονται από την BRiS .S.A που εδρεύει στην Λαγουμιτζή 24  Καλλιθέα 17671) με αριθμό VAT GR 801064843 καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις (στο εξής «BRiS .S.A ή «Εταιρία»)
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων χρηστών («Εσείς» ή «Χρήστες») που αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους χρήσης των Υπηρεσιών.
Στους παρόντες όρους, ως «Υπηρεσίες» αναφέρονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του σημείου πώλησης (Point of Sale) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες τεχνολογίες ή λειτουργίες παρέχονται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τους επίσημους ιστό-τόπους και εφαρμογές παροχής υπηρεσιών της εταιρίας («Ιστοσελίδα» ή «Εφαρμογή»)
Η BRiS .S.A σας παραχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανά πάσα στιγμή ανακλητή άδεια χρήσης (με την μορφή της παραχώρησης πρόσβασης στις Υπηρεσίες BRiS .S.A μέσω διαδικτύου με την χρήση Ιστοσελίδων της Εταιρίας, Εφαρμογών, καθώς και προγραμματιστικού API (ανάλογα πάντα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού σας) σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους.
Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες BRiS .S.A. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν παρέχεται ρητά στους Χρήστες από τους παρόντες όρους, διατηρείται αποκλειστικά από την Εταιρία.

Τροποποίηση όρων χρήσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του παρόντος ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων Όρων, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσουμε τους Χρήστες της υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και με την εμφάνιση ενημερωτικών μηνυμάτων εντός των περιοχών χρήσης των Υπηρεσιών κατά την επόμενη χρήση τους από τους Χρήστες που θα λάβει χώρα μετά από την τροποποίηση. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών, η χρήση τους θα διέπεται από τους ενημερωμένους όρους χρήσης.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή ακόμα και να καταργεί μερικώς ή στο σύνολο τους λειτουργίες και δυνατότητες των υπηρεσιών. Εάν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία, ίσως απαιτηθεί να εγκαταστήσετε μια νέα εφαρμογή ή μια ενημερωμένη έκδοση κάποιας εφαρμογής (Πχ πρόγραμμα πλοήγησης) προκειμένου να συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά είτε μερικώς, είτε στο σύνολο της. Η εταιρία, μπορεί επίσης να αποφασίσει να πάψει να παρέχει όλες, ή ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχει ανά πάσα στιγμή και τίποτε στους παρόντες όρους δεν εγγυάται (ούτε δεσμεύει την Εταιρία) ότι οι υπηρεσίες θα είναι πάντοτε διαθέσιμες, είτε στην τρέχουσα μορφή τους, είτε καθόλου ή ότι θα υποστηρίξουμε, ή θα διατηρήσουμε ή θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές ή οποιαδήποτε έκδοση αυτών.

Περιγραφή της Υπηρεσίας
Η Εταιρία παραχωρεί για ορισμένο χρόνο και έναντι ανταλλάγματος προς στους Χρήστες, περιορισμένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες με την χρήση σύγχρονων ασφαλών μεθόδων στις ηλεκτρονικές υποδομές της μέσω ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων όπως με πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή εφαρμογές ή προγραμματιστικό API που στο σύνολο τους διευκολύνουν την διαχείριση επιχειρήσεων λιανικής με λειτουργίες όπως ενδεικτικά αναφέρουμε διαχείριση αποθέματος αποθήκης, τιμών, πελατών, προμηθευτών, αγορών πωλήσεων κ.α. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες πραγματοποιείται με την χρήση συνδυασμού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (στο εξής «Λογαριασμός»)
Οι υπηρεσίες λειτουργούν εξ ολοκλήρου μέσω περιβάλλοντος Internet και απαιτούν σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο (με δαπάνες των Χρηστών) προκειμένου να λειτουργήσουν. Λόγω της φύσης του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών (Περιβάλλον διαδικτύου) και έχοντας την ασφάλεια των Χρηστών και των Υπηρεσιών ως κύριο μέλημα μας, προκειμένου οι Υπηρεσίες να λειτουργούν με τρόπο ορθό, απαιτείται λειτουργικό σύστημα (Operating system) και λογισμικό πλοήγησης (Web browser) τελευταίας τεχνολογίας με όλες τις ενημερώσεις εγκατεστημένες.
Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών πραγματοποιείται με την χρήση Υλικού (Hardware) το οποίο οι Χρήστες προμηθεύονται με δικές τους δαπάνες όπως ενδεικτικά αναφέρουμε, σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκτυπωτές, ταμειακές μηχανές κλπ. Επιπλέον οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρέωση κίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο (web traffic) από τον πάροχο internet που συνεργάζονται.

Δεδομένα & Περιεχόμενο
Με τους όρους Δεδομένα και Περιεχόμενο, αναφερόμαστε στο σύνολο των εγγραφών (Records) που δημιουργούνται από τους Χρήστες στις υποδομές των Υπηρεσιών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε, είδη αποθήκης, φωτογραφίες, σημειώσεις πελάτες, προμηθευτές, κινήσεις, συναλλαγές αγορών και πωλήσεων και γενικά οποιαδήποτε εγγραφή (Record) δύναται να δημιουργηθεί εντός των εφαρμογών που παρέχουν οι Υπηρεσίες. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των δεδομένων και του περιεχομένου που δημιουργούνται στον λογαριασμό τους ακόμα και στην περίπτωση που η υπηρεσία προτείνει αυτοματοποιημένες επιλογές συμπλήρωσης (Όπως πχ τίτλους και τιμές προϊόντων) για την διευκόλυνση των χρηστών και περιορισμό της χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων (data entry)

Πληροφορίες λογαριασμού
Η υπηρεσία απευθύνεται εξ ολοκλήρου σε ενήλικες με δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών. Με την είσοδο στην υπηρεσία, συμφωνείτε να παρέχετε αληθή, ακριβή και πλήρη τα στοιχεία του λογαριασμού σας καθώς και να τα ενημερώνετε εγκαίρως ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ως προς οποιαδήποτε αλλαγή.

Ακύρωση λογαριασμού
Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη διακριτική μας κρίση έχετε διαπράξει μια σημαντική ή διαρκείς παραβιάσεις των όρων του παρόντος ή άλλων όρων που ισχύουν για την χρήση των Υπηρεσιών.
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ακύρωσης λογαριασμού ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας. Εάν ακυρώσετε τον λογαριασμό σας πριν από το τέλος της ημερομηνίας λήξης της τρέχουσας συνδρομής σας, η ακύρωση θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και δεν θα δικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού έχει καταβληθεί.
Εάν ο λογαριασμός σας ακυρωθεί, (α) Ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και η πρόσβαση σας θα απενεργοποιηθεί. (β) Όλα τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται βάσει αυτών των όρων θα τερματιστούν αμέσως. Και (γ) όλα τα δεδομένα και το περιεχόμενο σας θα διαγραφτούν αμέσως από τα συστήματα μας. Τα δεδομένα και το περιεχόμενο σας δεν είναι θα είναι δυνατό να ανακτηθούν μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα περιεχόμενα ή τα δεδομένα που χρειάζεστε, τα έχετε αποθηκεύσει σε δικά σας μέσα πριν από τη στιγμή της ακύρωσης.

Τιμολογιακή πολιτική & Συνδρομές
Η τιμολογιακή πολιτική καθώς και τα διαθέσιμα προγράμματα υπηρεσιών («Προγράμματα» ή «Πακέτα») καθορίζονται στην ενότητα συνδρομές και υπόκεινται σε αλλαγές. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ειδοποιήσουμε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω εμφάνισης σχετικού μηνύματος εντός της υπηρεσίας ενώ θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες) τουλάχιστον 30 ημέρες πριν διαφοροποιηθεί το ύψος της συνδρομής.
Οι συνδρομές χρεώνονται εκ των προτέρων σε ετήσια βάση και δεν επιστρέφονται, ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε μόνο μέρος της συνδρομής για τις υπηρεσίες. Για την έγκαιρη ανανέωση της συνδρομής σας και προς αποφυγή ακύρωσης του λογαριασμού σας, απαιτείται μια έγκυρη πιστωτική κάρτα με επαρκές υπόλοιπο ή μια έγκαιρη (τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας για την ανανέωση της συνδρομής σας.
Εάν πραγματοποιήσετε μια δωρεάν εγγραφή στην δοκιμαστική περίοδο χρήσης των υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσετε αν οι Υπηρεσίες σας εξυπηρετούν (Όπως προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας), η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος θα ξεκινήσει την ημέρα που θα ανοίξει ο Λογαριασμός σας και θα ολοκληρωθεί 14 ημέρες αργότερα. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, θα χρειαστεί να εισάγετε έγκυρα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα δεδομένα ή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες στους λογαριασμούς δοκιμαστικής χρήσης (Free trial) Οι δοκιμαστικοί λογαριασμοί, υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης από τον διαχειριστή του συστήματος ο οποίος ενεργεί κατά την ανέλεγκτη κρίση της εταιρίας και έχει κάθε δικαίωμα να μην αποδεχθεί, να απορρίψει ή να διαγράψει οποιοδήποτε αίτημα δημιουργίας δοκιμαστικού λογαριασμού.

Αλλαγή Πακέτου υπηρεσιών
Μπορείτε να αλλάξετε πακέτο υπηρεσιών στον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Αλλαγή πακέτου» στον λογαριασμό σας ή επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον καταστήματα και θέσεις ταμείου σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Η αλλαγή σε μεγαλύτερο ή μικρότερο πακέτο υπηρεσιών λαμβάνει χώρα αμέσως. Σε περίπτωση που επιλέξετε μικρότερο πακέτο από αυτό που χρησιμοποιείτε ήδη, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή επιπλέον επέκταση της περιόδου χρήσης της υπηρεσίας ως αποτέλεσμα μετάβασης σε μικρότερο / οικονομικότερο πακέτο υπηρεσιών. Σε περίπτωση που επιλέξετε ένα μεγαλύτερο πακέτο υπηρεσιών, θα χρεωθείτε το επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στον τρέχοντα μήνα παροχής της υπηρεσίας (Από την αρχή του ημερολογιακού μήνα) μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία λήξης της υπάρχουσας συνδρομής.
Η μετάβαση του λογαριασμού σας σε ένα μικρότερο πακέτο υπηρεσιών, μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων και δυνατοτήτων στον λογαριασμό σας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων, περιεχομένου, αποθηκευτικού χώρου και δυνατοτήτων στον λογαριασμό σας που δύναται να προκληθεί από μετάβαση σε μικρότερο πακέτο υπηρεσιών.

Η υπηρεσία παρέχεται «ως έχει»
Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «στην μορφή που είναι διαθέσιμες». Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε άμεσα (κατά τις κανονικές εργάσιμες ημέρες και ώρες) όλα τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν στην υπηρεσία.
Δεν εγγυόμαστε ότι: (α) οι Υπηρεσίες εξυπηρέτησης θα πληρούν τις απαιτήσεις σας. (β) Οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς και χωρίς λάθη. (γ) Οι υπηρεσίες θα είναι ακριβείς ή αξιόπιστες. (δ) Η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε μέσω της Εταιρίας θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας και (ε) οποιαδήποτε σφάλματα πάσης φύσεως θα διορθωθούν.
Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές για την παροχή υλικού, λογισμικού, δικτύωσης, συνδεσιμότητας, αποθήκευσης καθώς και άλλων τεχνολογιών προκειμένου να παρέχει τις Υπηρεσίες. Οι πράξεις και οι παραλείψεις αυτών των τρίτων προμηθευτών ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Pocket Cashier και η BRiS S.A. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχών απώλεια ή ζημία υποστείτε λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης τρίτου προμηθευτή.
Εξ ονόματος της εταιρίας και τρίτων προμηθευτών, η BRiS S.A. εξαιρεί οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις που μπορεί να υπονοούνται ή να εφαρμόζονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τον νόμο ή άλλο εφαρμοστέο δίκαιο, στο μέγιστο βαθμό που της επιτρέπεται από τον νόμο.

Περιορισμός ευθύνης
Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που της επιτρέπεται από τον νόμο. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες, παραδειγματικές, θετικές ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων αγαθών (Ακόμα και εάν η εταιρία έχει ενημερωθεί για την δυνατότητα τέτοιων ζημιών) που μπορεί να προκύψει από (α) την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας (στο σύνολο της ή εν μέρει) ή οποιωνδήποτε τεχνικών δυσλειτουργιών. (β) το κόστος της προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών (γ) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταβολή στοιχείων σε λογαριασμούς. (δ) Δηλώσεις ή πράξεις τρίτων όσων αφορά στις υπηρεσίες ή (ε) Οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στις Υπηρεσίες BRiS S.A..
Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη συνολική ευθύνη της εταιρίας βάσει ή σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης, περιορίζεται στο ποσό των συνδρομών που έχετε καταβάλλει κατά τους 12 τελευταίους μήνες.

Ευθύνες του χρήστη
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον τρόπο και την δραστηριότητα σας που προκύπτει από την χρήση της υπηρεσίας μέσω του λογαριασμού σας. Επίσης, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να διατηρείτε τον λογαριασμό σας ασφαλή καθώς και να φυλάσσετε σε ασφαλές μέρος και να μην αποκαλύπτετε σε τρίτους (ακόμα και σε εκπρόσωπο της Εταιρίας) τα στοιχεία εισόδου του λογαριασμο σας (Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τυχόν πλημμελή διατήρηση ασφαλών των στοιχείων εισόδου στην υπηρεσία (Όνομα χρήστη, κωδικών πρόσβασης και δικαιωμάτων πρόσβασης μεμονωμένων χρηστών)
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση κατά κάθε μορφής ευθύνης, αγωγών, διαδικασιών, απαιτήσεων, εξόδων, επιβαρύνσεων και εξόδων που ενδέχεται να υποστεί λόγω κακόβουλης ή πλημμελούς χρήσης των υπηρεσιών μέσω του λογαριασμού σας ή ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Κακόβουλη και παράνομη χρήση
Απαγορεύεται ρητώς να: (α) Να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο που αντιβαίνει με τους παρόντες όρους χρήσης. (β) Να παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων με την χρήση της υπηρεσίας. (γ) να αποθηκεύετε ή να διαβιβάζετε οποιοδήποτε υλικό που η φύση του είναι παράνομη ή δυσφημιστική ή προσβλητική ή απαράδεκτη σε σχέση με την πολιτική χρήσης της υπηρεσίας. (δ) να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα της Εταιρίας ή την ασφάλεια τους ή να παρέμβει σε λογαριασμούς και δεδομένα που ανήκουν σε άλλους χρήστες. (ε) συλλέγει δεδομένα ή πληροφορίες από τις υποδομές της υπηρεσία ή να προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων από, ή και προς τους διακομιστές που εκτελούν οποιοδήποτε μέρος ή υποσύστημα της υπηρεσίας. (ζ) αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να καταχωρίσετε στοιχεία σύνδεσης χρήστη μέσω συστημάτων bot ή άλλων αυτοματοποιημένων μεθόδων. (στ) να αποκαλύπτετε ή να διανέμετε πληροφορίες σχετικά με άλλον χρήστη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να χρησιμοποιείτε πληροφορίες που έχουν να κάνουν με κάποιον χρήστη για εμπορικούς σκοπούς ή μάρκετινγκ χωρίς να έχετε την έγγραφη συγκατάθεση του χρήστη αυτού. (η) να αντιγράφετε ή να αποκρυπτογραφείτε κώδικα εφαρμογών εκτέλεσης των υπηρεσιών που εκτελείται τοπικά (client side) ή εντός των διακομιστών της Υπηρεσίας (server side)

Πολιτική ορθής χρήσης
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με σύνεση και με τρόπο λογικό, ο οποίος να ανταποκρίνεται σε συνθήκες εύλογης και πραγματικής επιχειρηματικής λειτουργίας. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, ακόμα και αν έχετε έναν Απεριόριστο λογαριασμό, εάν διαπιστώσουμε ότι η χρήση σας προκαλεί υποβαθμισμένη απόδοση των Υπηρεσιών για εσάς ή για άλλους Χρήστες, ενδέχεται να επιβάλλουμε περιορισμούς στην χρήση των Υπηρεσιών. Εάν είναι δυνατόν θα προσπαθήσουμε να σας προειδοποιήσουμε 24 ώρες πριν την επιβολή ορίων χρήσης του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που η παραβίαση της πολιτικής ορθής χρήσης των Υπηρεσιών γίνεται με τρόπο που ενδέχεται να φέρει σε κίνδυνο τα συστήματα ή τους λογαριασμούς άλλων χρηστών η Εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να ακυρώσει άμεσα τον λογαριασμό σας χωρίς καμία προειδοποίηση.
Τα όρια χρήσης των Υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) στις ποσότητες και τον όγκο των ακολούθων παραμέτρων: (α) αποθηκευτικός χώρος εγγραφών (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) πελάτες, προμηθευτές, είδη, συναλλαγές, κινήσεις κλπ. (β) Προβολές σελίδων ανά περίοδο 5 λεπτών. (γ) API κλήσεις προγραμματιστικής διεπαφής ανά περίοδο 5 λεπτών (δ) Χρήση εύρους ζώνης (bandwidth) ανά περίοδο 24 ωρών (ε) Τηλεφωνικών κλήσεων τεχνικής υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρίας ανά ημερολογιακό μήνα. (στ) Αριθμό νέων αιτημάτων υποστήριξης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης (support tickets) (ζ) Καταστήματα, ταμεία, αποθηκευτικοί χώροι, χρήστες, ρόλοι χρηστών κ.α. (η) Περιόδων σύνδεσης και αποσύνδεσης (sessions) από το σύστημα ανά περίοδο 5 λεπτών.

Πνευματική ιδιοκτησία
Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα το γεγονός ότι η Εταιρία διαθέτει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε επίσης να μην αμφισβητείτε και να μην προβαίνετε σε καμία ενέργεια που αντιτίθεται με αυτή την ιδιοκτησία. Απαγορεύεται ρητώς να δημοσιεύετε ή να χρησιμοποιείτε το εμπορικό σήμα ή τα λογότυπα της BRiS .S.A χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BRiS .S.A.
Με την χρήση των υπηρεσιών, χορηγείτε στην BRiS .S.A την απεριόριστη και αμετάκλητη άδεια χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και για εμπορικούς σκοπούς) πληροφοριών που συλλέγονται από την BRiS .S.A μέσω της χρήσης των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα συγκεντρώνονται ανώνυμα πριν χρησιμοποιηθούν.
Σε κάθε περίπτωση, είμαστε ανοιχτοί σε σχόλια και προτάσεις σχετικά με την βελτίωση των Υπηρεσιών και δεσμεύεστε ότι είμαστε ελεύθεροι να τροποποιήσουμε και να προσθέσουμε δυνατότητες στις υπηρεσίες βασισμένοι στις προτάσεις σας χωρίς καμία υποχρέωση προς εσάς.

Γενικοί όροι
Στην περίπτωση που η Εταιρία δεν ασκήσει εγκαίρως κάποιο ή κάποια από τα δικαιώματα της που απορρέουν από την εκτέλεση των παρόντων όρων δεν σημαίνει ότι παραιτείται από αυτό/α, ούτε ότι δεν πρόκειται να το/α αξιώσει στο μέλλον ούτε σημαίνει ότι παύει η υποχρέωση σας να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους.
Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για χρήση από επιχειρήσεις, συνεπώς δεν είστε καταναλωτής. Καμία νομοθεσία ή διάταξη (συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί εγγυήσεων για τους καταναλωτές καθώς και του νόμου περί δίκαιου εμπορίου) δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες BRiS .S.A, τους παρόντες όρους και την σχέση της Εταιρίας με εσάς.
Όλοι οι όροι του παρόντος λειτουργούν ξεχωριστά και μεμονωμένα, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο Δικαστήριο ή Αρμόδια αρχή, αποφασίσει ότι κάποιος από τους παρόντες όρους είναι παράνομος, καταχρηστικός ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.
Απαγορεύεται ρητώς κάθε πράξη υπομίσθωσης εκχώρησης, παραχώρησης με η χωρίς αντάλλαγμα καθώς και η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς και των δικαιωμάτων που σας εκχωρούνται βάσει αυτών.
Οι παρόντες Όροι διέπονται από τη νομοθεσία και το δίκαιο της Ελλάδας. Για οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά προκύψει σχετικά με αυτούς του όρους, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Ελλάδας.

Άδειες Χρήσης

Η εφαρμογή ζητάει από τον χρήστη “Άδεια Χρήσης της Κάμερας”. Δεν αποθηκεύει κανένα στιγμιότυπο και η χρήση της κάμερας είναι μόνο ώστε να μπορεί να διαβάζει QR Codes και Barcodes. Στην περίπτωση που ο χρήστης αρνηθεί να δώσει το δικαίωμα χρήσης της κάμερας, η εφαρμογή θα λειτουργήσει κανονικά, χωρίς όμως την επιλογή του να διαβάσει QR Codes και Barcodes.

Η εφαρμογή ζητάει από τον χρήστη “Άδεια Χρήσης του Bluetooth”. Ανάλογα με την συσκευή, το Bluetooth χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας με τον Εκτυπωτή. Στην περίπτωση που ο χρήστης αρνηθεί να δώσει το δικαίωμα χρήσης του Bluetooth, η εφαρμογή θα λειτουργήσει κανονικά, χωρίς όμως την επιλογή εκτύπωσης εφόσον ο εκτυπωτής συνδέεται μέσω Bluetooth.

 

Επιστροφές- Ακυρώσεις

Επιστροφές – Ακυρώσεις

Εάν επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας θα επικοινωνήσετε με τον/την Υπεύθυνο ηλεκτρονικού καταστήματος στο τηλέφωνο +302108140000 ή θα στείλετε email στο info@bris.com.gr για την ακύρωσή της. Σε περίπτωση που έχουν ήδη αποσταλεί τα προϊόντα, θα πρέπει να μην αποδεχθείτε την παραλαβή αυτών, έτσι ώστε να επιστραφούν στην εταιρεία.

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν δεν είναι αυτό που επιθυμείτε  η εταιρεία μας, σας δίνει την δυνατότητα να το επιστρέψετε σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του και μόνο στην περίπτωση που είναι αχρησιμοποίητο και στην αρχική του κατάσταση. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος ή αλλοίωσης της αρχικής του συσκευασίας, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή. Αν η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής τους ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, η BRiS S.A. έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα.

Σε περίπτωση όπου έχετε αγοράσει φορολογική ταμειακή μηχανή, φορολογικό μηχανισμό τύπου  Α & Β (ΕΑΦΔΣΣ) η (ΑΔΗΜΕ) φορολογικό μηχανισμό,  επιστροφές σε αυτά τα προϊόντα δεν γίνονται, διότι πρόκειται για φορολογικά στοιχειά όπου αφορούν την εταιρία σας και δεν ακυρώνονται σε καμιά περίπτωση. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα πληρωμής (αντικαταβολή, ταχυμεταφορά και τραπεζικά έξοδα εμβασμάτων) επιβαρύνουν τον πελάτη.

Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν τον πελάτη με το ποσό των 4€ χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη speedex ή τα ΕΛΤΑ courier δηλώνοντας “χρέωση παραλήπτη”.
Το ποσό δεν καταβάλλεται στον courier, αλλά προστίθεται στην επόμενη αγορά.

Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Στην συνέχεια έχετε τη δυνατότητα:

  1. Να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στο ιδιόκτητο καταστήματα BRiS S.A.  σε ώρες καταστήματος λειτουργίας της επιχείρισης .
  2. Να πραγματοποιήσετε αλλαγή του προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, πραγματοποιήστε την νέα παραγγελία σας τοποθετώντας ως τρόπο πληρωμής «Επιστροφή» και την προσθήκη της λέξης «ΑΛΛΑΓΗ» στα σχόλια. Στην συνέχεια μας αποστέλλετε το δέμα με το προϊόν σε καινούργια κατάσταση και την απόδειξη αγοράς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα πληρωμής (αντικαταβολή, ταχυμεταφορά και τραπεζικά έξοδα εμβασμάτων) επιβαρύνουν τον πελάτη.

Λανθασμένες αποστολές

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε δε συμπίπτει με το προϊόν της παραγγελίας σας, θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα Αίτημα  Επιστροφής  μέσω email στο info@bris.com.gr που ακολουθεί εντός 3 ημερών από την παραλαβή και να πραγματοποιήσετε την αποστολή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του Αιτήματος.

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του πελάτη για την αντικατάσταση.

Ελαττωματικά Προϊόντα

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό σε διάστημα 6 μηνών από την πώλησή του, αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση ή ακόμα και την αντικατάστασή του με νέο (στην περίπτωση που δεν επιδέχεται επιδιόρθωση), χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνσή σας.

Θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα Αίτημα  Επιστροφής μέσω email στο info@bris.com.gr , έτσι ώστε να λάβετε οδηγίες για τη διαδικασία επιστροφής/ αντικατάστασης/ αποζημίωσης.

Εάν κριθεί αναγκαία η αντικατάσταση και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στην αντικατάσταση από κάποιο άλλο, ισάξιο προϊόν της επιλογής σας, ή την επιστροφή ολόκληρης ή μέρους της αξίας του σε χρήματα. Το ποσό επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί υπολογίζεται στην αρχική αξία, μειωμένη κατά 10% για κάθε μήνα που έχει μεσολαβήσει από την αρχική πώληση.

Επιστροφή Χρημάτων / Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και δε σας ενδιαφέρει η αντικατάστασή του με κάποιο άλλο, θα πρέπει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής να καταχωρήσετε ένα Αίτημα στη φόρμα Επιστροφής που θα βρείτε παρακάτω, και να πραγματοποιήσετε την αποστολή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την έγκριση του Αιτήματος. Αφού πραγματοποιηθεί η επιστροφή και διαπιστωθεί πως το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θα σας γίνει επιστροφή του συνόλου των χρημάτων που πληρώσατε. Εάν η πληρωμή έχει γίνει με τη μέθοδο της αντικαταβολής, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο Online.

Τα προϊόντα και η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύονται από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα: Απόδειξη Λιανικής ή τιμολόγιο και όλα τα συνοδευτικά, όπως ετικέτες κλπ. Επιστροφή χρημάτων γίνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης της παραγγελίας

Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι
Το bris.com.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Internet, της εταιρίας BRiS S.A. που εδρεύει στη διεύθυνση Λαγουμιτζή 24 Καλλιθέα 17671 Αθήνα Ελλάδα .
Κύριο μέλημα της εταιρίας μας είναι η γνωστοποίηση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του bris.com.grπρος όλους εσάς τους επισκέπτες των ιστοσελίδων του και που σκοπό έχει την ενημέρωση σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας στην αναζήτηση και παραγγελία των προϊόντων από το κατάστημα της.
Διάφορα
1. Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
2. Ευθύνη bris.com.gr : To bris.com.gr δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να γίνουν κατά την μεταφορά.
3. Διαφημιστικά μηνύματα: Το bris.com.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρηση τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Το bris.com.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.
Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του bris.com.gr  διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/2194) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Πληροφορίες Παράδοσης

Κόστος παράδοσης

H Tαμειακή Ε.Π.Ε. προσφέρει παράδοση σε όλες τις παραγγελίες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bris.com.gr,
με χρέωση του πελάτη (εκτός από αντικατάσταση προϊόντος  η επισκευή ).

Τρόπος παράδοσης

Ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας σας, που πραγματοποιείται μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου, είναι μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) η   με πρακτορείο μεταφορών (της επιλογή σας)  για περιοχές έκτος αττικής,  για περιοχές εντός Αττικής η εταιρία μας καλύπτει την παράδοση στην εταιρία σας, η όπου   εσείς επιθυμητέ με επαγγελματικό όχημα .
Τέλος η παράδοση μπορεί να γίνει και από την εταιρία μας οποιαδήποτε στιγμή.

Τρόποι πληρωμής
Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa & Mastercard
Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας και προστατεύονται από συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.Το κατάστημα μας δεν κρατάει τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας για λόγους ασφάλειας. Όλη η συναλλαγή λαμβάνει χώρα στο ασφαλές site της Εθνικής Τράπεζας.Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο.Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή): Πληρώστε τον υπάλληλο της εταιρίας μας ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας ή στο ταχυδρομείο.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστεALPHA BANK 

Αρ. Λογαριασμού: 363002320000107

IBAN No: GR 9101403630363002320000107

Δικαιούχος: ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

ΕURO BANK

Αρ. Λογαριασμού: 00260035140200406054

IBAN No: GR9502600350000140200406054

Δικαιούχος: ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Αρ. Λογαριασμού: 11547036852

IBAN No: GR6801101150000011547036852

Δικαιούχος: ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Αρ. Λογαριασμού: 5040017092189

IBAN No: GR7001720400005040017092189

Δικαιούχος: ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

Για άλλο λογαριασμό όπως Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Eurοbank  επικοινωνίστε μαζί μας για να σας δώσουμε τον Αρ. Λογαριασμού μας.

και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής μέσο Viber στο 6936673238. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας.

Αποστολή παραγγελίας
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.
  • ΕΛΤΑ
  • ΑCS , Γενική, Speedex Courier με Αντικαταβολή
  • ΑCS, Γενική, Speedex Courier  με πιστωτική κάρτα
  • Αποστολή με αυτοκίνητο της εταιρείας (Iσχύει για παραγγελίες μεγαλύτερες από 50€ εντός Αττικής)
  • Παραλαβή από το κατάστημα μας ( ΦΙΛΟΛΑΟΥ 188 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ) .

 

Χρόνος παράδοσης

Τα προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση που δηλώσατε  εντός 1-2 εργάσιμων ημερών για τις περιοχές εκτός αττικής, για τις περιοχές της αττικής η παράδοση γίνεται αυθημερόν (κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη).
Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης, πραγματοποιείται επικοινωνία μέσω τηλεφώνου +30 210 75 60 230  ή και e-mail tamiaki@tamiaki.gr από την εταιρία μας.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ασφάλεια
Πολιτική του bris.com.gr. για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στο Internet
Το bris.com.gr δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει το δικαίωμά σας για προστασία του απόρρητου της σύνδεσής σας.
Το bris.com.gr δεν πουλά, ενοικιάζει, ή καθ’ οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραχωρεί προσωπικά στοιχεία που υποβάλλονται από επισκέπτες του site μας προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Ως τέτοια στοιχεία εννοούμε το όνομα, την διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και fax, καθώς και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address). Οι πληροφορίες αυτές δεν πρόκειται επ’ ουδενί να χρησιμοποιηθούν για άμεσες πωλήσεις ή ανεπιθύμητη συνέχεια της επικοινωνίας, εκτός εάν σας έχουμε προηγουμένως ενημερώσει για την πιθανή αυτή χρήση και εσείς μας έχετε παράσχει την εκπεφρασμένη σας άδεια όταν τις υποβάλλεται. Εάν έχει την άδειά σας, bris.com.gr  πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για:
– Να σας αποστέλλει έντυπα ή άλλη αλληλογραφία
– Να σας αποστέλλει ηλεκτρονικώς δελτία τύπου ή άλλες ανακοινώσεις
– Να σας παραδίδει προϊόντα ή βραβεία
Το bris.com.gr κάνει χρήση απρόσωπων στατιστικών δεδομένων (τύπο browser, γεωγραφική τοποθεσία) με σκοπό την βελτιστοποίηση του site, ως μέρος της διαρκούς διαδικασίας εσωτερικής αναθεώρησης και, γενικότερα, με σκοπό να γνωρίσουμε καλύτερα τους καταναλωτές των προϊόντων μας. Το bris.com.gr δεν πρόκειται να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές σε τρίτο μέρος.
Τα στοιχεία αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μόνον για τους ως άνω εκπεφρασμένους σκοπούς και δεν θα χρησιμοποιηθούν για ανεπιθύμητη επικοινωνία, εκτός εάν μας παράσχετε την άδειά σας.
Συνιστούμε σε παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 να λαμβάνουν την άδεια των γονέων τους πριν υποβάλλουν προσωπικά τους στοιχεία στο web site bris.com.gr.
Ασφάλεια – Προστασία των συναλλαγών
Το site bris.com.gr έχει μέτρα ασφαλείας για προστασία από απώλεια, κατάχρηση και αλλοίωση της πληροφορίας.
Οι servers μας είναι τοποθετημένοι σε ειδικό μέρος που φυλάσσεται 24 ώρες το 24ώρο και το μέρος για τις συναλλαγές χρησιμοποιεί firewall και πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128 bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές.
Αυτόματα Καταγεγραμμένες Πληροφορίες
Ο web server μας καταγράφει αυτόματα κάποιες πληροφορίες για να μας βοηθάει να διαγνώσουμε προβλήματα, να διαχειριζόμαστε το Web site και να συλλέγουμε ευρύτερες δημογραφικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές είναι ανώνυμες (δεν είναι προσωπικά προσδιορίσιμες) και περιέχουν τα domain names και/ή τις I.P. διευθύνσεις των browsers που επισκέπτονται το site μας, την ημέρα και ώρα που έγινε η επίσκεψη και άλλες μη-προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες.
Cookies
Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από ένα web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας.
Το web site μας χρησιμοποιεί cookies για να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και περιεχόμενο που να καλύπτει τα ενδιαφέροντα σας. Τα cookies μας δεν περιέχουν προσωπικά προσδιορίσιμες πληροφορίες. Οι περισσότεροι browsers αυτόματα δέχονται τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να το αποτρέπει. Ακόμα και χωρίς cookie μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα περισσότερα χαρακτηριστικά στο site μας, ωστόσο θα χρειαστεί να έχετε ενεργοποιημένα τα cookies για να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα on line αγορών.
Κωδικός / λογαριασμός ασφαλείας
Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας και για όλες τις δραστηριότητες που εμφανίζονται στο λογαριασμό σας. Η ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψουν, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε παράλειψης εκ μέρους σας για την προστασία κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας
Προσωπικά δεδομένα
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διάρκεια μιας παραγγελίας, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο θέλετε το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address) κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε οι πληρωμές σας να γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξεως της.
Η εταιρία και το bris.com.gr , υπακούoντας πιστά στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.
Το bris.com.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.
Το bris.com.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.
Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε εφόσον υπάρχει λόγος στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει με τη συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.
Εγγυήσεις – Επιστροφές
Ισχύουν οι εγγυήσεις που δίνουν οι εξουσιοδοτημένοι εισαγωγείς των προϊόντων στην Ελλάδα.
Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, και εντός 1 (μίας) εβδομάδας από την τιμολόγησή του, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη.