Πολιτική Απορρήτου Pocket Cashier

Γενικά
Οι παρόντες όροι χρήσης (στο εξής «Όροι») διέπουν τις σχέσεις του συνόλου των Χρηστών και καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις για την χρήση των υπηρεσιών (στο εξής «Υπηρεσίες» ή «Υπηρεσίες BRiS .S.A») που προσφέρονται από την BRiS .S.A που εδρεύει στην Λαγουμιτζή 24  Καλλιθέα 17671) με αριθμό VAT GR 801064843 καθώς και τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις (στο εξής «BRiS .S.A ή «Εταιρία»)
Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των μεμονωμένων χρηστών («Εσείς» ή «Χρήστες») που αποκτούν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και συμφωνούν να δεσμεύονται από τους παρόντες Όρους χρήσης των Υπηρεσιών.
Στους παρόντες όρους, ως «Υπηρεσίες» αναφέρονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του σημείου πώλησης (Point of Sale) καθώς και οποιεσδήποτε άλλες τεχνολογίες ή λειτουργίες παρέχονται από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τους επίσημους ιστό-τόπους και εφαρμογές παροχής υπηρεσιών της εταιρίας («Ιστοσελίδα» ή «Εφαρμογή»)
Η BRiS .S.A σας παραχωρεί μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ανά πάσα στιγμή ανακλητή άδεια χρήσης (με την μορφή της παραχώρησης πρόσβασης στις Υπηρεσίες BRiS .S.A μέσω διαδικτύου με την χρήση Ιστοσελίδων της Εταιρίας, Εφαρμογών, καθώς και προγραμματιστικού API (ανάλογα πάντα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά του λογαριασμού σας) σύμφωνα πάντα με τους παρόντες όρους.
Εάν δεν συμφωνείτε με κάποιον από αυτούς τους όρους, τότε δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες BRiS .S.A. Οποιοδήποτε δικαίωμα δεν παρέχεται ρητά στους Χρήστες από τους παρόντες όρους, διατηρείται αποκλειστικά από την Εταιρία.

Τροποποίηση όρων χρήσης
Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του παρόντος ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση τροποποίησης των παρόντων Όρων, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ενημερώσουμε τους Χρήστες της υπηρεσίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και με την εμφάνιση ενημερωτικών μηνυμάτων εντός των περιοχών χρήσης των Υπηρεσιών κατά την επόμενη χρήση τους από τους Χρήστες που θα λάβει χώρα μετά από την τροποποίηση. Σε περίπτωση που συνεχίσετε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών, η χρήση τους θα διέπεται από τους ενημερωμένους όρους χρήσης.
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί ή ακόμα και να καταργεί μερικώς ή στο σύνολο τους λειτουργίες και δυνατότητες των υπηρεσιών. Εάν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία, ίσως απαιτηθεί να εγκαταστήσετε μια νέα εφαρμογή ή μια ενημερωμένη έκδοση κάποιας εφαρμογής (Πχ πρόγραμμα πλοήγησης) προκειμένου να συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε αποτελεσματικά είτε μερικώς, είτε στο σύνολο της. Η εταιρία, μπορεί επίσης να αποφασίσει να πάψει να παρέχει όλες, ή ορισμένες από τις υπηρεσίες που παρέχει ανά πάσα στιγμή και τίποτε στους παρόντες όρους δεν εγγυάται (ούτε δεσμεύει την Εταιρία) ότι οι υπηρεσίες θα είναι πάντοτε διαθέσιμες, είτε στην τρέχουσα μορφή τους, είτε καθόλου ή ότι θα υποστηρίξουμε, ή θα διατηρήσουμε ή θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές ή οποιαδήποτε έκδοση αυτών.

Περιγραφή της Υπηρεσίας
Η Εταιρία παραχωρεί για ορισμένο χρόνο και έναντι ανταλλάγματος προς στους Χρήστες, περιορισμένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες με την χρήση σύγχρονων ασφαλών μεθόδων στις ηλεκτρονικές υποδομές της μέσω ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων όπως με πρόσβαση σε ιστοσελίδες ή εφαρμογές ή προγραμματιστικό API που στο σύνολο τους διευκολύνουν την διαχείριση επιχειρήσεων λιανικής με λειτουργίες όπως ενδεικτικά αναφέρουμε διαχείριση αποθέματος αποθήκης, τιμών, πελατών, προμηθευτών, αγορών πωλήσεων κ.α. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες πραγματοποιείται με την χρήση συνδυασμού ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης (στο εξής «Λογαριασμός»)
Οι υπηρεσίες λειτουργούν εξ ολοκλήρου μέσω περιβάλλοντος Internet και απαιτούν σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο (με δαπάνες των Χρηστών) προκειμένου να λειτουργήσουν. Λόγω της φύσης του τρόπου λειτουργίας των Υπηρεσιών (Περιβάλλον διαδικτύου) και έχοντας την ασφάλεια των Χρηστών και των Υπηρεσιών ως κύριο μέλημα μας, προκειμένου οι Υπηρεσίες να λειτουργούν με τρόπο ορθό, απαιτείται λειτουργικό σύστημα (Operating system) και λογισμικό πλοήγησης (Web browser) τελευταίας τεχνολογίας με όλες τις ενημερώσεις εγκατεστημένες.
Η πρόσβαση και η χρήση των Υπηρεσιών πραγματοποιείται με την χρήση Υλικού (Hardware) το οποίο οι Χρήστες προμηθεύονται με δικές τους δαπάνες όπως ενδεικτικά αναφέρουμε, σύστημα ηλεκτρονικού υπολογιστή, εκτυπωτές, ταμειακές μηχανές κλπ. Επιπλέον οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρέωση κίνησης δεδομένων στο διαδίκτυο (web traffic) από τον πάροχο internet που συνεργάζονται.

Δεδομένα & Περιεχόμενο
Με τους όρους Δεδομένα και Περιεχόμενο, αναφερόμαστε στο σύνολο των εγγραφών (Records) που δημιουργούνται από τους Χρήστες στις υποδομές των Υπηρεσιών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε, είδη αποθήκης, φωτογραφίες, σημειώσεις πελάτες, προμηθευτές, κινήσεις, συναλλαγές αγορών και πωλήσεων και γενικά οποιαδήποτε εγγραφή (Record) δύναται να δημιουργηθεί εντός των εφαρμογών που παρέχουν οι Υπηρεσίες. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των δεδομένων και του περιεχομένου που δημιουργούνται στον λογαριασμό τους ακόμα και στην περίπτωση που η υπηρεσία προτείνει αυτοματοποιημένες επιλογές συμπλήρωσης (Όπως πχ τίτλους και τιμές προϊόντων) για την διευκόλυνση των χρηστών και περιορισμό της χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων (data entry)

Πληροφορίες λογαριασμού
Η υπηρεσία απευθύνεται εξ ολοκλήρου σε ενήλικες με δικαιοπρακτική ικανότητα. Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών. Με την είσοδο στην υπηρεσία, συμφωνείτε να παρέχετε αληθή, ακριβή και πλήρη τα στοιχεία του λογαριασμού σας καθώς και να τα ενημερώνετε εγκαίρως ούτως ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ως προς οποιαδήποτε αλλαγή.

Ακύρωση λογαριασμού
Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη διακριτική μας κρίση έχετε διαπράξει μια σημαντική ή διαρκείς παραβιάσεις των όρων του παρόντος ή άλλων όρων που ισχύουν για την χρήση των Υπηρεσιών.
Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ακύρωσης λογαριασμού ενώ είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας. Εάν ακυρώσετε τον λογαριασμό σας πριν από το τέλος της ημερομηνίας λήξης της τρέχουσας συνδρομής σας, η ακύρωση θα τεθεί αμέσως σε ισχύ και δεν θα δικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε ποσού έχει καταβληθεί.
Εάν ο λογαριασμός σας ακυρωθεί, (α) Ο λογαριασμός σας θα διαγραφεί και η πρόσβαση σας θα απενεργοποιηθεί. (β) Όλα τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται βάσει αυτών των όρων θα τερματιστούν αμέσως. Και (γ) όλα τα δεδομένα και το περιεχόμενο σας θα διαγραφτούν αμέσως από τα συστήματα μας. Τα δεδομένα και το περιεχόμενο σας δεν είναι θα είναι δυνατό να ανακτηθούν μετά την ακύρωση του λογαριασμού σας και είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλα τα περιεχόμενα ή τα δεδομένα που χρειάζεστε, τα έχετε αποθηκεύσει σε δικά σας μέσα πριν από τη στιγμή της ακύρωσης.

Τιμολογιακή πολιτική & Συνδρομές
Η τιμολογιακή πολιτική καθώς και τα διαθέσιμα προγράμματα υπηρεσιών («Προγράμματα» ή «Πακέτα») καθορίζονται στην ενότητα συνδρομές και υπόκεινται σε αλλαγές. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ειδοποιήσουμε (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω εμφάνισης σχετικού μηνύματος εντός της υπηρεσίας ενώ θα χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες) τουλάχιστον 30 ημέρες πριν διαφοροποιηθεί το ύψος της συνδρομής.
Οι συνδρομές χρεώνονται εκ των προτέρων σε ετήσια βάση και δεν επιστρέφονται, ακόμη και στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε μόνο μέρος της συνδρομής για τις υπηρεσίες. Για την έγκαιρη ανανέωση της συνδρομής σας και προς αποφυγή ακύρωσης του λογαριασμού σας, απαιτείται μια έγκυρη πιστωτική κάρτα με επαρκές υπόλοιπο ή μια έγκαιρη (τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της συνδρομής σας) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας για την ανανέωση της συνδρομής σας.
Εάν πραγματοποιήσετε μια δωρεάν εγγραφή στην δοκιμαστική περίοδο χρήσης των υπηρεσιών προκειμένου να διαπιστώσετε αν οι Υπηρεσίες σας εξυπηρετούν (Όπως προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας), η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος θα ξεκινήσει την ημέρα που θα ανοίξει ο Λογαριασμός σας και θα ολοκληρωθεί 14 ημέρες αργότερα. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, θα χρειαστεί να εισάγετε έγκυρα στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τα δεδομένα ή το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες στους λογαριασμούς δοκιμαστικής χρήσης (Free trial) Οι δοκιμαστικοί λογαριασμοί, υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης από τον διαχειριστή του συστήματος ο οποίος ενεργεί κατά την ανέλεγκτη κρίση της εταιρίας και έχει κάθε δικαίωμα να μην αποδεχθεί, να απορρίψει ή να διαγράψει οποιοδήποτε αίτημα δημιουργίας δοκιμαστικού λογαριασμού.

Αλλαγή Πακέτου υπηρεσιών
Μπορείτε να αλλάξετε πακέτο υπηρεσιών στον Λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Αλλαγή πακέτου» στον λογαριασμό σας ή επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον καταστήματα και θέσεις ταμείου σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Η αλλαγή σε μεγαλύτερο ή μικρότερο πακέτο υπηρεσιών λαμβάνει χώρα αμέσως. Σε περίπτωση που επιλέξετε μικρότερο πακέτο από αυτό που χρησιμοποιείτε ήδη, δεν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή επιπλέον επέκταση της περιόδου χρήσης της υπηρεσίας ως αποτέλεσμα μετάβασης σε μικρότερο / οικονομικότερο πακέτο υπηρεσιών. Σε περίπτωση που επιλέξετε ένα μεγαλύτερο πακέτο υπηρεσιών, θα χρεωθείτε το επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στον τρέχοντα μήνα παροχής της υπηρεσίας (Από την αρχή του ημερολογιακού μήνα) μέχρι την τρέχουσα ημερομηνία λήξης της υπάρχουσας συνδρομής.
Η μετάβαση του λογαριασμού σας σε ένα μικρότερο πακέτο υπηρεσιών, μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων και δυνατοτήτων στον λογαριασμό σας. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων, περιεχομένου, αποθηκευτικού χώρου και δυνατοτήτων στον λογαριασμό σας που δύναται να προκληθεί από μετάβαση σε μικρότερο πακέτο υπηρεσιών.

Η υπηρεσία παρέχεται «ως έχει»
Οι Υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» και «στην μορφή που είναι διαθέσιμες». Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε άμεσα (κατά τις κανονικές εργάσιμες ημέρες και ώρες) όλα τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν στην υπηρεσία.
Δεν εγγυόμαστε ότι: (α) οι Υπηρεσίες εξυπηρέτησης θα πληρούν τις απαιτήσεις σας. (β) Οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς και χωρίς λάθη. (γ) Οι υπηρεσίες θα είναι ακριβείς ή αξιόπιστες. (δ) Η ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράσατε ή αποκτήσατε μέσω της Εταιρίας θα ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας και (ε) οποιαδήποτε σφάλματα πάσης φύσεως θα διορθωθούν.
Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί τρίτους προμηθευτές για την παροχή υλικού, λογισμικού, δικτύωσης, συνδεσιμότητας, αποθήκευσης καθώς και άλλων τεχνολογιών προκειμένου να παρέχει τις Υπηρεσίες. Οι πράξεις και οι παραλείψεις αυτών των τρίτων προμηθευτών ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Pocket Cashier και η BRiS S.A. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχών απώλεια ή ζημία υποστείτε λόγω οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης τρίτου προμηθευτή.
Εξ ονόματος της εταιρίας και τρίτων προμηθευτών, η BRiS S.A. εξαιρεί οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις που μπορεί να υπονοούνται ή να εφαρμόζονται καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο σύμφωνα με τον νόμο ή άλλο εφαρμοστέο δίκαιο, στο μέγιστο βαθμό που της επιτρέπεται από τον νόμο.

Περιορισμός ευθύνης
Η ευθύνη της εταιρίας περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που της επιτρέπεται από τον νόμο. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές, επακόλουθες, παραδειγματικές, θετικές ή αποθετικές ζημίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια κερδών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, υπεραξίας, χρήσης, δεδομένων ή άλλων άυλων αγαθών (Ακόμα και εάν η εταιρία έχει ενημερωθεί για την δυνατότητα τέτοιων ζημιών) που μπορεί να προκύψει από (α) την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της υπηρεσίας (στο σύνολο της ή εν μέρει) ή οποιωνδήποτε τεχνικών δυσλειτουργιών. (β) το κόστος της προμήθειας υποκατάστατων αγαθών και υπηρεσιών (γ) μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή μεταβολή στοιχείων σε λογαριασμούς. (δ) Δηλώσεις ή πράξεις τρίτων όσων αφορά στις υπηρεσίες ή (ε) Οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στις Υπηρεσίες BRiS S.A..
Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη συνολική ευθύνη της εταιρίας βάσει ή σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης, περιορίζεται στο ποσό των συνδρομών που έχετε καταβάλλει κατά τους 12 τελευταίους μήνες.

Ευθύνες του χρήστη
Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον τρόπο και την δραστηριότητα σας που προκύπτει από την χρήση της υπηρεσίας μέσω του λογαριασμού σας. Επίσης, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να διατηρείτε τον λογαριασμό σας ασφαλή καθώς και να φυλάσσετε σε ασφαλές μέρος και να μην αποκαλύπτετε σε τρίτους (ακόμα και σε εκπρόσωπο της Εταιρίας) τα στοιχεία εισόδου του λογαριασμο σας (Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης). Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τυχόν πλημμελή διατήρηση ασφαλών των στοιχείων εισόδου στην υπηρεσία (Όνομα χρήστη, κωδικών πρόσβασης και δικαιωμάτων πρόσβασης μεμονωμένων χρηστών)
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση κατά κάθε μορφής ευθύνης, αγωγών, διαδικασιών, απαιτήσεων, εξόδων, επιβαρύνσεων και εξόδων που ενδέχεται να υποστεί λόγω κακόβουλης ή πλημμελούς χρήσης των υπηρεσιών μέσω του λογαριασμού σας ή ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης.

Κακόβουλη και παράνομη χρήση
Απαγορεύεται ρητώς να: (α) Να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με οποιονδήποτε παράνομο τρόπο, για οποιονδήποτε παράνομο ή δόλιο σκοπό ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο που αντιβαίνει με τους παρόντες όρους χρήσης. (β) Να παραβιάζετε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων με την χρήση της υπηρεσίας. (γ) να αποθηκεύετε ή να διαβιβάζετε οποιοδήποτε υλικό που η φύση του είναι παράνομη ή δυσφημιστική ή προσβλητική ή απαράδεκτη σε σχέση με την πολιτική χρήσης της υπηρεσίας. (δ) να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία με τρόπο που θα μπορούσε να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να επιβαρύνει, να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο τα συστήματα της Εταιρίας ή την ασφάλεια τους ή να παρέμβει σε λογαριασμούς και δεδομένα που ανήκουν σε άλλους χρήστες. (ε) συλλέγει δεδομένα ή πληροφορίες από τις υποδομές της υπηρεσία ή να προσπαθεί να αποκρυπτογραφήσει οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων από, ή και προς τους διακομιστές που εκτελούν οποιοδήποτε μέρος ή υποσύστημα της υπηρεσίας. (ζ) αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να καταχωρίσετε στοιχεία σύνδεσης χρήστη μέσω συστημάτων bot ή άλλων αυτοματοποιημένων μεθόδων. (στ) να αποκαλύπτετε ή να διανέμετε πληροφορίες σχετικά με άλλον χρήστη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να χρησιμοποιείτε πληροφορίες που έχουν να κάνουν με κάποιον χρήστη για εμπορικούς σκοπούς ή μάρκετινγκ χωρίς να έχετε την έγγραφη συγκατάθεση του χρήστη αυτού. (η) να αντιγράφετε ή να αποκρυπτογραφείτε κώδικα εφαρμογών εκτέλεσης των υπηρεσιών που εκτελείται τοπικά (client side) ή εντός των διακομιστών της Υπηρεσίας (server side)

Πολιτική ορθής χρήσης
Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες με σύνεση και με τρόπο λογικό, ο οποίος να ανταποκρίνεται σε συνθήκες εύλογης και πραγματικής επιχειρηματικής λειτουργίας. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης, ακόμα και αν έχετε έναν Απεριόριστο λογαριασμό, εάν διαπιστώσουμε ότι η χρήση σας προκαλεί υποβαθμισμένη απόδοση των Υπηρεσιών για εσάς ή για άλλους Χρήστες, ενδέχεται να επιβάλλουμε περιορισμούς στην χρήση των Υπηρεσιών. Εάν είναι δυνατόν θα προσπαθήσουμε να σας προειδοποιήσουμε 24 ώρες πριν την επιβολή ορίων χρήσης του λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που η παραβίαση της πολιτικής ορθής χρήσης των Υπηρεσιών γίνεται με τρόπο που ενδέχεται να φέρει σε κίνδυνο τα συστήματα ή τους λογαριασμούς άλλων χρηστών η Εταιρία διατηρεί κάθε δικαίωμα να ακυρώσει άμεσα τον λογαριασμό σας χωρίς καμία προειδοποίηση.
Τα όρια χρήσης των Υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται) στις ποσότητες και τον όγκο των ακολούθων παραμέτρων: (α) αποθηκευτικός χώρος εγγραφών (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά) πελάτες, προμηθευτές, είδη, συναλλαγές, κινήσεις κλπ. (β) Προβολές σελίδων ανά περίοδο 5 λεπτών. (γ) API κλήσεις προγραμματιστικής διεπαφής ανά περίοδο 5 λεπτών (δ) Χρήση εύρους ζώνης (bandwidth) ανά περίοδο 24 ωρών (ε) Τηλεφωνικών κλήσεων τεχνικής υποστήριξης στο τηλεφωνικό κέντρο της Εταιρίας ανά ημερολογιακό μήνα. (στ) Αριθμό νέων αιτημάτων υποστήριξης στο ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης (support tickets) (ζ) Καταστήματα, ταμεία, αποθηκευτικοί χώροι, χρήστες, ρόλοι χρηστών κ.α. (η) Περιόδων σύνδεσης και αποσύνδεσης (sessions) από το σύστημα ανά περίοδο 5 λεπτών.

Πνευματική ιδιοκτησία
Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα το γεγονός ότι η Εταιρία διαθέτει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν στις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε επίσης να μην αμφισβητείτε και να μην προβαίνετε σε καμία ενέργεια που αντιτίθεται με αυτή την ιδιοκτησία. Απαγορεύεται ρητώς να δημοσιεύετε ή να χρησιμοποιείτε το εμπορικό σήμα ή τα λογότυπα της BRiS .S.A χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BRiS .S.A.
Με την χρήση των υπηρεσιών, χορηγείτε στην BRiS .S.A την απεριόριστη και αμετάκλητη άδεια χρήσης (συμπεριλαμβανομένων και για εμπορικούς σκοπούς) πληροφοριών που συλλέγονται από την BRiS .S.A μέσω της χρήσης των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα συγκεντρώνονται ανώνυμα πριν χρησιμοποιηθούν.
Σε κάθε περίπτωση, είμαστε ανοιχτοί σε σχόλια και προτάσεις σχετικά με την βελτίωση των Υπηρεσιών και δεσμεύεστε ότι είμαστε ελεύθεροι να τροποποιήσουμε και να προσθέσουμε δυνατότητες στις υπηρεσίες βασισμένοι στις προτάσεις σας χωρίς καμία υποχρέωση προς εσάς.

Γενικοί όροι
Στην περίπτωση που η Εταιρία δεν ασκήσει εγκαίρως κάποιο ή κάποια από τα δικαιώματα της που απορρέουν από την εκτέλεση των παρόντων όρων δεν σημαίνει ότι παραιτείται από αυτό/α, ούτε ότι δεν πρόκειται να το/α αξιώσει στο μέλλον ούτε σημαίνει ότι παύει η υποχρέωση σας να συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους.
Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά για χρήση από επιχειρήσεις, συνεπώς δεν είστε καταναλωτής. Καμία νομοθεσία ή διάταξη (συμπεριλαμβανομένου του νόμου περί εγγυήσεων για τους καταναλωτές καθώς και του νόμου περί δίκαιου εμπορίου) δεν ισχύει για τις Υπηρεσίες BRiS .S.A, τους παρόντες όρους και την σχέση της Εταιρίας με εσάς.
Όλοι οι όροι του παρόντος λειτουργούν ξεχωριστά και μεμονωμένα, ακόμα και στην περίπτωση που κάποιο Δικαστήριο ή Αρμόδια αρχή, αποφασίσει ότι κάποιος από τους παρόντες όρους είναι παράνομος, καταχρηστικός ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.
Απαγορεύεται ρητώς κάθε πράξη υπομίσθωσης εκχώρησης, παραχώρησης με η χωρίς αντάλλαγμα καθώς και η μεταβίβαση μέρους ή του συνόλου των παρόντων όρων καθώς και των δικαιωμάτων που σας εκχωρούνται βάσει αυτών.
Οι παρόντες Όροι διέπονται από τη νομοθεσία και το δίκαιο της Ελλάδας. Για οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά προκύψει σχετικά με αυτούς του όρους, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Ελλάδας.

Άδειες Χρήσης

Η εφαρμογή ζητάει από τον χρήστη “Άδεια Χρήσης της Κάμερας”. Δεν αποθηκεύει κανένα στιγμιότυπο και η χρήση της κάμερας είναι μόνο ώστε να μπορεί να διαβάζει QR Codes και Barcodes. Στην περίπτωση που ο χρήστης αρνηθεί να δώσει το δικαίωμα χρήσης της κάμερας, η εφαρμογή θα λειτουργήσει κανονικά, χωρίς όμως την επιλογή του να διαβάσει QR Codes και Barcodes.

Η εφαρμογή ζητάει από τον χρήστη “Άδεια Χρήσης του Bluetooth”. Ανάλογα με την συσκευή, το Bluetooth χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας με τον Εκτυπωτή. Στην περίπτωση που ο χρήστης αρνηθεί να δώσει το δικαίωμα χρήσης του Bluetooth, η εφαρμογή θα λειτουργήσει κανονικά, χωρίς όμως την επιλογή εκτύπωσης εφόσον ο εκτυπωτής συνδέεται μέσω Bluetooth.

 

Αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών & Φορολογικών Μηχανισμών

Τεχνική Υποστήριξη

Εμπειρία και Τεχνογνωσία στους Φορολογικούς Μηχανισμούς Α.Δ.Η.Μ.Ε. & Ταμειακές Μηχανές 

 • Ειδικά διαμορφωμένος χώρος service

Δίνουμε άμεσα λύσεις σε τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίσεις, επισκευάζοντας το μηχάνημα σου σε ειδικό χώρο service στο φυσικό μας κατάστημα.

 • Ερχόμαστε στο χώρο σας

Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν να έρθουν  στο χώρο σας κατόπιν συνεννόησης για την αναβάθμιση των ταμειακών σας συστημάτων καθώς και την σύνδεση με το EFT POS πιστωτικών καρτών σας.

Οι έμπειροι τεχνικοί μας προσφέρουν τηλεφωνική υποστήριξη σε όλα τα μηχανήματα και τις συσκευές που θα προμηθευτείς από το εταιρία μας.

Από 1.1.2023 η διασύνδεση ταμειακών μηχανών & φορολογικών μηχανισμών (ΦΗΜ) με τα EFT/POS Τερματικά

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1098/2022 με την οποία ορίζεται η υποχρέωση, ο τρόπος και οι διαδικασίες διασφάλισης έκδοσης από ΦΗΜ στοιχείων επί συναλλαγών για τις οποίες η είσπραξη διενεργείται μέσω κάρτας και αποστολής αυτών στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΦΗΜ και προσδιορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ των ΦΗΜ της επιχείρησης και των τερματικών αποδοχής καρτών που αυτή χρησιμοποιεί καθώς και λοιπές λειτουργίες.

Η διασύνδεση σύμφωνα με την απόφαση είναι αναγκαία για την διασφάλιση της έκδοσης των φορολογικών συναλλαγών μέσω της πληρωμής με κάρτα για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Η υποχρέωση της διασύνδεσης, αφορά στις οντότητες που εκδίδουν λογιστικά στοιχεία μέσω Φ.Η.Μ. (Φ.Τ.Μ., Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., Α.ΔΗ.Μ.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α’ 251) και ταυτόχρονα έχουν την υποχρέωση χρήσης EFT POS.

Υπενθιμίζουμε ότι υποχρέωση χρήσης POS, έχουν οι δικαιούχοι πληρωμής οι οποίοι προσδιορίζονται στην ΚΥΑ αριθμ. 45231/2017 (ΦΕΚ Β’ 1445/27-04-2017) όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει. (Βλέπε και υπ’ αριθμ. 83942/2017 Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016)

Η συνήθης ροή επικοινωνίας:

1. H συναλλαγή ξεκινά από τον ΦΗΜ. Ο χειριστής επιλέγει πληρωμή με κάρτα και ο ΦΗΜ στέλνει σχετικό αίτημα στο EFT/POS.

2. Το EFT/POS επιβεβαιώνει στον ΦΗΜ τη λήψη του αιτήματος θέτοντάς τον σε αναμονή του αποτελέσματος.

3. Το EFT/POS συνδέεται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών για online έγκριση ή έγκριση offline ή απόρριψη offline ή διακοπή της συναλλαγής.

4. Το EFT/POS αποκρίνεται στον ΦΗΜ με το τελικό αποτέλεσμα: απόρριψη ή έγκριση.

Στην έγκριση αποστέλλει στοιχεία της συναλλαγής (όπως αριθμό συναλλαγής, κωδικό έγκρισης κ.λπ.) αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδειξης του από τον ΦΗΜ εφόσον αυτός το υποστηρίζει.

5. Ο ΦΗΜ επιβεβαιώνει τη λήψη του τελικού αποτελέσματος.

Σε περίπτωση που η επιβεβαίωση αυτή, για οποιοδήποτε λόγο, δεν τεκμηριωθεί από το EFT/POS, τότε το EFT/ POS δημιουργεί σχετική σήμανση για τη μη διεκπεραίωση της συναλλαγής από τον ΦΗΜ.

Σύμφωνα επίσης με την απόφαση, δεν εφαρμόζεται το πρωτόκολλο διασύνδεσης συστημάτων έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης και τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών (EFT POS), αν η επιχείρηση δεν έχει υποχρέωση χρήσης ΦΗΜ και δεν χρησιμοποιεί ΦΗΜ.

Επιτρέπεται επίσης η διεκπεραίωση συναλλαγών στο EFT POS χωρίς σύνδεση ΦΗΜ, σε πρατήρια καυσίμων ή ταξί, όπου ο ΦΗΜ καθοδηγείται από αντλία καυσίμου ή ταξίμετρο αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν εφαρμόζεται και πάλι το πρωτόκολλο διασύνδεσης ΦΗΜ και EFT POS.

Η απόφαση ισχύει από 01/01/2023.

Η BRiS S.A. Συμμετέχει στα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων εώς  και 90% της δαπάνης σας.

Εκμεταλλευτείτε τις παροχές των προγραμμάτων voucher του Ελλάδα 2.0. και μπείτε σε προτεραιότητα για την σύνδεση της ΦΗΜ σας με το POS

Η σύνδεση θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας στο κατάστημα του εκάστοτε πελάτη όπου έχει πάρει το voucher και το έχει δεσμέυσει με την εταιρία μας.

Καθώς το πρόγραμμα καλύπτει εώς και το 90% του συνολικού ποσού του δικαιούχου

Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πρόγραμμα I Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Η Ταμειακή Συμμετέχει στα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Πρόγραμμα I

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

 Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Επιδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων εώς  και 90% της δαπάνης σας.

Εκμεταλλευτείτε τις παροχές των προγραμμάτων voucher του Ελλάδα 2.0. Επιλέξτε επιπλέον δυνατότητες και λειτουργίες των εφαρμογών

Winpos Loyalty Plus myData

Inventory e-Helper Εφαρμογή Απογραφής

Iot Cloud Server για Ηλεκτρονικές Ετικέτες

Microsoft BI  Στατιστικές αναλύσεις (cloud πλατφόρμες)

Android Applications για καταστήματα Delivery

 Αυτοματοποιήστε κάθε λειτουργία της επιχείρησης σας και κάντε ένα ακόμη βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.

Βγείτε κερδισμένοι και εμπιστευτείτε μας

Επικοινωνήστε μαζί μας 

+30 210 75 60 230 η sales@tamiaki.gr

Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές,

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

 Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα. 

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

Κατηγορία ΕΜΕ
1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
2 10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ
3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ


Για την επιβεβαίωση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.3 της Πρόσκλησης.

 Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος

Τα χρονικά ορόσημα για τους Δυνητικούς Δικαιούχους και τους Προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές:

 • Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών μπορούν να υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
 • Αιτήματα έγκρισης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα υποβάλλονται από ήδη εγκεκριμένους προμηθευτές καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Δικαιούχοι:

Κατηγορίας 1

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία, μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους της κατηγορίας ένα (1), μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Κατηγοριών 2, 3 και 4

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησης ειδικά για τους δυνητικούς δικαιούχους που εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες,  μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των εν λόγω κατηγοριών, μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

 Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και κατανέμεται στις επιμέρους Κατηγορίες επιχειρήσεων ως εξής:

Κατηγορία Δικαιούχων Προϋπολογισμός Προγράμματος
Κατηγορία 1: 90.000.000,00 €
Κατηγορία 2: 40.000.000,00 €
Κατηγορία 3: 30.000.000,00 €
Κατηγορία 4: 20.000.000,00 €

 Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης-  και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα:  

(Α) (Β) (Γ) (Δ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μέγεθος Επιχείρησης (μ) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90%
5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90%
18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90%
32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90%
50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 €20.000,00 90%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
 • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και  υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα ελέγχου επιλεξιμότητας δαπανών και υπολογισμού ενίσχυσης παρέχονται στην ενότητα 6.4 της Πρόσκλησης.

 Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

Στα πλαίσια του Προγράμματος, επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). 

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών), 

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. 

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών, περισσότερες πληροφορίες για το οποίο αναφέρονται στην ενότητα 5.5 της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιδοτούμενες λύσεις , παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 5.1 της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, συμπληρωματικών υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις επιβεβαίωσης ενεργοποίησης αυτών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 5.2, 5.3 και 5.4 της Πρόσκλησης.

 Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Δικαιούχων

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet). 

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών  θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.  Για το σκοπό αυτό 

 • Καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος. 
 • Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 12 της Πρόσκλησης.

 Διαδικασία Αξιολόγησης- Απόφαση έκδοσης αποτελεσμάτων

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) και συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία αναλύονται στην ενότητα 7.1 της Πρόσκλησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και την έκδοση των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 7.2 και 7.3 της Πρόσκλησης.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και ορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα. 

Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

 Αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

 1. Λήψη επιταγής (voucher)
 2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
 3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
 4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συναλλαγής από το δικαιούχο μετά την εξαργύρωση των vouchers.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 13 της Πρόσκλησης.

Επιλέξτε μέσα απο τις ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες

☑️ Winpos Loyalty Plus myData
☑️ Winpos Scale Λύση Ζυγού
☑️ Winpos Hospitality & Delivery
☑️ Winpos Retail Εφαρμογή Λιανικής
☑️ Winpos Cloud Reporting
☑️ Winpos Delivery Orders
☑️ Inventory E-Helper Εφαρμογή Απογραφής Καταστημάτων
☑️ Ηλεκτρονική Τιμολόγηση My Data
☑️ IoT Cloud Server ESL για Ηλεκτρονικές Ετικέτες
☑️ Ανανέωση Συμβολαίου Συντήρηση

Voucher Ψηφιακού Μετασχηματισμού για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πρόγραμμα ΙΙΙ Ψηφιακές Συναλλαγές

Η BRiS S.A. Συμμετέχει στα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Πρόγραμμα ΙΙΙ Ψηφιακές Συναλλαγές

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Βγείτε κερδισμένοι και εμπιστευτείτε μας

Σκοπός και αντικείμενο

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

 Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα,  και για τις  οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων  οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Στην ενότητα 2.1 της  Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών:

 • Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS.
 • Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει.
 • Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
 • Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.
 • Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
 • Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών.

Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος

Τα χρονικά ορόσημα για τους Δυνητικούς Δικαιούχους και τους Προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές:

 • Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών μπορούν να υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
 • Αιτήματα έγκρισης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προς επιδότηση υποβάλλονται, από ήδη εγκεκριμένους προμηθευτές, καθ΄ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

Δικαιούχοι

Κατηγορίες ένα (1), δύο (2) και τρία (3)

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησης από δυνητικούς Δικαιούχους για τις εν λόγω Κατηγορίες Ενεργειών μπορούν να υποβάλλονται, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
 • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες εντάσσονται στις εν λόγω Κατηγορίες Ενεργειών, με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) κατά τη διάρκεια της οποίας επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023.

Κατηγορίες τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6):

 • Αιτήσεις  Χρηματοδότησης από δυνητικούς Δικαιούχους ειδικά για τις συγκεκριμένες Κατηγορίες Ενεργειών, μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, έως και την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2022
 • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες εντάσσονται στις εν λόγω Κατηγορίες Ενεργειών,  μπορεί να γίνεται έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος:

 • δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών). Κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση),
 • μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω Κατηγορίες Ενεργειών, εφόσον πληροί τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια επιλεξιμότητας.

 Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών, περισσότερες πληροφορίες για το οποίο αναφέρονται στην ενότητα 5.3 της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιδοτούμενες λύσεις , παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 5.1 της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, συμπληρωματικών υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις επιβεβαίωσης ενεργοποίησης αυτών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 5.2 της Πρόσκλησης.

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers). Κάθε δικαιούχος:

 • δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσοτέρων λύσεων (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών). Κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια χρηματοδότηση),
 • μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω Κατηγορίες Ενεργειών, εφόσον πληροί τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια επιλεξιμότητας.

 Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών, περισσότερες πληροφορίες για το οποίο αναφέρονται στην ενότητα 5.3 της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιδοτούμενες λύσεις , παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 5.1 της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, συμπληρωματικών υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις επιβεβαίωσης ενεργοποίησης αυτών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 5.2 της Πρόσκλησης.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 162.440.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και κατανέμεται στις επιμέρους Κατηγορίες επιχειρήσεων ως εξής: 

Κατηγορία Ενέργειας Προϋπολογισμός Προγράμματος
Κατηγορία 1: 15.000.000,00 €
Κατηγορία 2: 20.000.000,00 €
Κατηγορία 3: 33.210.000,00 €
Κατηγορία 4: 37.000.000,00 €
Κατηγορία 5: 45.500.000,00 €
Κατηγορία 6: 11.730.000,00 €

Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) ανά 6 επιμέρους κατηγορίες :

α/α Ονομαστική Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη Ένταση ενίσχυσης
Κατηγορία 1 €150,00 €150,00 100%
Κατηγορία 2 Αριθμός Οχημάτων * €1.125,00 Αριθμός Οχημάτων * €1.250,00 90%
Κατηγορία 3 €300,00 €300,00 100%
Κατηγορία 4 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €112,50 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * €125,00 90%
Κατηγορία 5 Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00 Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * €350,00 100%
Κατηγορία 6 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * €150,00 100%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) του αμέσως ανωτέρω πίνακα,
 • την Ένταση Ενίσχυσης ως ποσοστό (%) επί του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Δικαιούχων

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet). 

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών  θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet.  Για το σκοπό αυτό 

 • Καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος. 
 • Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 12 της Πρόσκλησης.

 Διαδικασία Αξιολόγησης- Απόφαση έκδοσης αποτελεσμάτων

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) και συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία αναλύονται στην ενότητα 7.1 της Πρόσκλησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος. 

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και την έκδοση των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 7.2 και 7.3 της Πρόσκλησης.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και ορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα.

Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

 1. Λήψη επιταγής (voucher)
 2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
 3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
 4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συναλλαγής από το δικαιούχο μετά την εξαργύρωση των vouchers.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 13 της Πρόσκλησης.

Επιλέξτε μέσα απο τα προιόντα και τις υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις δικές σας ανάγκες

☑️ Αντικατάσταση EFT/POS
☑️ Τιμολόγηση Επι Αυτοκινήτου
☑️ Τιμολόγηση διακίνηση παραστατικών εν κινήσει
☑️ Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
☑️ Αναβάθμιση Ταμειακής Μηχανής για διασύνδεση με EFT/POS
☑️ Αναβάθμιση  Φορολογικού Μηχανισμού ΑΔΗΜΕ  με EFT/POS
☑️ Αναβάθμιση ΕΑΦΔΣΣ (εφόσον πληροί τις προυποθέσεις)
☑️ Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ.
☑️ Αντικατάσταση Ταμειακών Μηχανών- Μηχανισμών ΑΔΗΜΕ παλαιών προδιαγραφών
☑️ EX Van Τιμολόγηση επι Αυτοκινήτου

Υποχρεωτική Διασύνδεση Φορολογικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) & Ταμειακών Μηχανών με Τερματικα POS Πιστωτικών Καρτών

Η διασύνδεση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και τερματικών POS, με σκοπό τη διασφάλιση έκδοσης των νόμιμων παραστατικών πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω τερματικών POS.

Μετά την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών έρχεται και η αναβάθμιση των μηχανημάτων πληρωμής POS και μάλιστα με… επιδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης!

 Αναβάθμιση ταμειακών μηχανών για την  άμεση επικοινωνία με τα pos πιστωτικών καρτών.

Γιατί ποιο λόγο θα γίνει η αναβάθμιση

Το πρόγραμμα έχει στόχευση τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS (με στόχο την παράλληλη αποστολή στοιχείων στην Εφορία) και εκτιμάται ότι θα περιορίσει τις δυνατότητες φοροδιαφυγής και τις απώλειες στον ΦΠΑ.

Σήμερα, πολλές επιχειρήσεις έχουν προμηθευτεί νέες ταμειακές μηχανές κλειστού τύπου που έχουν διασυνδεθεί με την Εφορία. Με αυτές τις μηχανές η Εφορία ενώ γνωρίζει το πότε πραγματοποιήθηκε μία συναλλαγή, δεν έχει στη διάθεσή της τα στοιχεία της πληρωμής, αν δηλαδή έγινε με μετρητά ή ηλεκτρονικά με τη χρήση κάρτας.

Πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν καθημερινά τα pos πιστωτικών καρτών ώστε να πραγματοποιούν τις συναλλαγές οι πελάτες. Η διαφορά είναι πως ο πελάτης θα πρέπει να λάβει το αποδεικτικό χαρτί της πληρωμής από το pos αλλά και την νόμιμη απόδειξη από την ταμειακή μηχανή με τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα.

Αυτό βέβαια δεν γίνεται συνετά από όλες τις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν παραπάνω από τις μισές συναλλαγές που δεν αποστέλλονται με το Ζ της ημέρας στην Α.Α.Δ.Ε.

Ενώ δηλαδή το POS δέχεται τη συναλλαγή ο καταστηματάρχης είτε δεν κόβει καθόλου απόδειξη είτε εκδίδει απόδειξη αλλά με ένα μικρό ποσό.

Εφόσον διασυνδεθεί η ταμειακή μηχανή με το ηλεκτρονικό σύστημα POS η Εφορία θα γνωρίζει πότε εκδόθηκε η απόδειξη αλλά και τον τρόπο πληρωμής (με κάρτα ή μετρητά) για να προχωρήσει σε περαιτέρω ελέγχους.

Καταστήματα λιανικής

Για αυτό τον λόγο λοιπόν η Α.Α.Δ.Ε. προχωρά στην διασύνδεση των pos με τις ταμειακές μηχανές. Ποιο συγκεκριμένα όταν θα υπάρξει μια συναλλαγή με πιστωτική κάρτα ο ταμίας θα πρέπει να πατά το ποσό από την ταμειακή και η ταμειακή θα στέλνει εντολή στο pos καρτών για την συναλλαγή, όταν ο πελάτης βάλει την κάρτα του αυτόματα θα εγκρίνεται η συναλλαγή και θα βγαίνει νόμιμη απόδειξη από την ταμειακή ( αυτόματα χωρίς ο ταμίας να επεμβαίνει).

Για αυτό τον σκοπό οι επιχειρήσεις θα πάρουν voucher για την αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών η την αγορά καινούργιας καθώς και για την αναβάθμιση των pos καρτών η την αλλαγή τους με καινούργιο.

Με τον ίδιο τρόπο θα αναβαθμιστούν οι φορολογικοί μηχανισμοί τύπου Α.Δ.Η.Μ.Ε. (όσοι αναβαθμίζονται η θα αντικατασταθούν αυτόματα.)

Οι εκτυπωτές ΕΑΦΔΣΣ θα καταργηθούν πλήρως άρα οι εκάστοτε επιχειρήσεις θα πρέπει να τους αντικαταστήσουν από το 2023 με ΑΔΗΜΕ  φορολογικούς μηχανισμούς η ταμειακές μηχανές.

Εστίαση ( Εστιατόρια)

Τα εστιατόρια ( όποιες επιχειρήσεις έχουν σαν είδος έναρξης της επιχείρησης την λέξη αυτή) θα πρέπει να αντικαταστήσουν πλήρως τα φορολογικά τους είτε είναι ταμειακές μηχανές είτε φορολογικοί μηχανισμοί.

Θα υπάρξει ειδική άδεια για ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς τύπου εστιατορίων.

Καθώς είναι η μόνη επιλογή τους, όπου και εκείνα θα συνδεθούν με τα pos πιστωτικών καρτών.

Voucher αναβάθμισης ταμειακών μηχανών και διασύνδεσης με POS, αντικατάστασης ΕΑΦΔΣΣ

Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΙΙΙ δίνεται στους δυνητικούς Δικαιούχους η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), ανά κατηγορία ως ακολούθως:

Εξαργύρωση Voucher

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του προγράμματος (αναμένεται προς τα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου), το κουπόνι θα μπορεί να εξαργυρώνεται σε ειδική πλατφόρμα αγοράς (Digital Marketplace) όπου θα είναι διαθέσιμες υπηρεσίες και προϊόντα που θα μπορούν να προμηθευτούν οι επιχειρήσεις. Δηλαδή θα υπάρχει μια λίστα με τους εγκεκριμένους προμηθευτές που θα ανεβάζουν στην πλατφόρμα τις προσφερόμενες τεχνολογικές εφαρμογές (POS, ταμειακές κ.ά.).

Οι επιχειρήσεις, αφού επιλέξουν τα προϊόντα που χρειάζονται, θα λαμβάνουν το κουπόνι ενίσχυσης. Μετέπειτα, κάθε επιδότηση θα ελέγχεται ως προς διάφορες τυπικές διαστάσεις, όπως επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης, καταβολή ιδίας συμμετοχής από τις επιχειρήσεις, εξοφλήσεις κ.λπ.

Επιστροφές- Ακυρώσεις

Επιστροφές – Ακυρώσεις

Εάν επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας θα επικοινωνήσετε με τον/την Υπεύθυνο ηλεκτρονικού καταστήματος στο τηλέφωνο +302108140000 ή θα στείλετε email στο info@bris.com.gr για την ακύρωσή της. Σε περίπτωση που έχουν ήδη αποσταλεί τα προϊόντα, θα πρέπει να μην αποδεχθείτε την παραλαβή αυτών, έτσι ώστε να επιστραφούν στην εταιρεία.

Εάν διαπιστώσετε ότι το προϊόν δεν είναι αυτό που επιθυμείτε  η εταιρεία μας, σας δίνει την δυνατότητα να το επιστρέψετε σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του και μόνο στην περίπτωση που είναι αχρησιμοποίητο και στην αρχική του κατάσταση. Σε περίπτωση χρήσης του προϊόντος ή αλλοίωσης της αρχικής του συσκευασίας, δεν γίνεται δεκτή η επιστροφή. Αν η επιστροφή δε γίνει μέσα στο χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής τους ή δεν πληρούνται κάποιες από τις προϋποθέσεις επιστροφής, η BRiS S.A. έχει το δικαίωμα να μη δεχτεί πίσω τα προϊόντα.

Σε περίπτωση όπου έχετε αγοράσει φορολογική ταμειακή μηχανή, φορολογικό μηχανισμό τύπου  Α & Β (ΕΑΦΔΣΣ) η (ΑΔΗΜΕ) φορολογικό μηχανισμό,  επιστροφές σε αυτά τα προϊόντα δεν γίνονται, διότι πρόκειται για φορολογικά στοιχειά όπου αφορούν την εταιρία σας και δεν ακυρώνονται σε καμιά περίπτωση. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα πληρωμής (αντικαταβολή, ταχυμεταφορά και τραπεζικά έξοδα εμβασμάτων) επιβαρύνουν τον πελάτη.

Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν τον πελάτη με το ποσό των 4€ χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τη speedex ή τα ΕΛΤΑ courier δηλώνοντας “χρέωση παραλήπτη”.
Το ποσό δεν καταβάλλεται στον courier, αλλά προστίθεται στην επόμενη αγορά.

Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος. Στην συνέχεια έχετε τη δυνατότητα:

 1. Να πραγματοποιήσετε την αλλαγή στο ιδιόκτητο καταστήματα BRiS S.A.  σε ώρες καταστήματος λειτουργίας της επιχείρισης .
 2. Να πραγματοποιήσετε αλλαγή του προϊόντος μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Αφού επικοινωνήσετε μαζί μας, πραγματοποιήστε την νέα παραγγελία σας τοποθετώντας ως τρόπο πληρωμής «Επιστροφή» και την προσθήκη της λέξης «ΑΛΛΑΓΗ» στα σχόλια. Στην συνέχεια μας αποστέλλετε το δέμα με το προϊόν σε καινούργια κατάσταση και την απόδειξη αγοράς.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα πληρωμής (αντικαταβολή, ταχυμεταφορά και τραπεζικά έξοδα εμβασμάτων) επιβαρύνουν τον πελάτη.

Λανθασμένες αποστολές

Σε περίπτωση που το προϊόν που παραλάβατε δε συμπίπτει με το προϊόν της παραγγελίας σας, θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα Αίτημα  Επιστροφής  μέσω email στο info@bris.com.gr που ακολουθεί εντός 3 ημερών από την παραλαβή και να πραγματοποιήσετε την αποστολή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του Αιτήματος.

Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση του πελάτη για την αντικατάσταση.

Ελαττωματικά Προϊόντα

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν αποδειχθεί ελαττωματικό σε διάστημα 6 μηνών από την πώλησή του, αναλαμβάνουμε την επιδιόρθωση ή ακόμα και την αντικατάστασή του με νέο (στην περίπτωση που δεν επιδέχεται επιδιόρθωση), χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνσή σας.

Θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα Αίτημα  Επιστροφής μέσω email στο info@bris.com.gr , έτσι ώστε να λάβετε οδηγίες για τη διαδικασία επιστροφής/ αντικατάστασης/ αποζημίωσης.

Εάν κριθεί αναγκαία η αντικατάσταση και δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στην αντικατάσταση από κάποιο άλλο, ισάξιο προϊόν της επιλογής σας, ή την επιστροφή ολόκληρης ή μέρους της αξίας του σε χρήματα. Το ποσό επιστροφής χρημάτων στην περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί υπολογίζεται στην αρχική αξία, μειωμένη κατά 10% για κάθε μήνα που έχει μεσολαβήσει από την αρχική πώληση.

Επιστροφή Χρημάτων / Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν για οποιοδήποτε άλλο λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε και δε σας ενδιαφέρει η αντικατάστασή του με κάποιο άλλο, θα πρέπει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής να καταχωρήσετε ένα Αίτημα στη φόρμα Επιστροφής που θα βρείτε παρακάτω, και να πραγματοποιήσετε την αποστολή του προϊόντος εντός 3 ημερών από την έγκριση του Αιτήματος. Αφού πραγματοποιηθεί η επιστροφή και διαπιστωθεί πως το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί, θα σας γίνει επιστροφή του συνόλου των χρημάτων που πληρώσατε. Εάν η πληρωμή έχει γίνει με τη μέθοδο της αντικαταβολής, η επιστροφή χρημάτων θα γίνει μέσω εμβάσματος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε. Η επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο Online.

Τα προϊόντα και η συσκευασία θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και να συνοδεύονται από όλα τα συνοδευτικά έγγραφα: Απόδειξη Λιανικής ή τιμολόγιο και όλα τα συνοδευτικά, όπως ετικέτες κλπ. Επιστροφή χρημάτων γίνεται εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ακύρωσης της παραγγελίας

Όροι & Προϋποθέσεις

Γενικοί όροι
Το bris.com.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Internet, της εταιρίας BRiS S.A. που εδρεύει στη διεύθυνση Λαγουμιτζή 24 Καλλιθέα 17671 Αθήνα Ελλάδα .
Κύριο μέλημα της εταιρίας μας είναι η γνωστοποίηση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του bris.com.grπρος όλους εσάς τους επισκέπτες των ιστοσελίδων του και που σκοπό έχει την ενημέρωση σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας στην αναζήτηση και παραγγελία των προϊόντων από το κατάστημα της.
Διάφορα
1. Ανωτέρα βία: Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ’ αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
2. Ευθύνη bris.com.gr : To bris.com.gr δεν ευθύνεται για ζημιές που μπορεί να γίνουν κατά την μεταφορά.
3. Διαφημιστικά μηνύματα: Το bris.com.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να επιλέξουν την πληροφόρηση τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Το bris.com.gr δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.
Ισχύον Δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του bris.com.gr  διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/2194) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Πληροφορίες Παράδοσης

Κόστος παράδοσης

H Tαμειακή Ε.Π.Ε. προσφέρει παράδοση σε όλες τις παραγγελίες του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bris.com.gr,
με χρέωση του πελάτη (εκτός από αντικατάσταση προϊόντος  η επισκευή ).

Τρόπος παράδοσης

Ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων της παραγγελίας σας, που πραγματοποιείται μόνο εντός του Ελλαδικού χώρου, είναι μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) η   με πρακτορείο μεταφορών (της επιλογή σας)  για περιοχές έκτος αττικής,  για περιοχές εντός Αττικής η εταιρία μας καλύπτει την παράδοση στην εταιρία σας, η όπου   εσείς επιθυμητέ με επαγγελματικό όχημα .
Τέλος η παράδοση μπορεί να γίνει και από την εταιρία μας οποιαδήποτε στιγμή.

Τρόποι πληρωμής
Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας
Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. δέχεται τις πιστωτικές κάρτες Visa & Mastercard
Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα γίνονται σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας και προστατεύονται από συστήματα online ασφαλείας τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.Το κατάστημα μας δεν κρατάει τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας για λόγους ασφάλειας. Όλη η συναλλαγή λαμβάνει χώρα στο ασφαλές site της Εθνικής Τράπεζας.Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας, τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας έχοντας μαζί σας την ταυτότητά σας. Σε αυτή την περίπτωση (δηλ. πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας) δεν επιτρέπεται η παραλαβή της παραγγελίας από τρίτο πρόσωπο.Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή): Πληρώστε τον υπάλληλο της εταιρίας μας ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς, με την παράδοση της παραγγελίας σας στο χώρο σας ή στο ταχυδρομείο.Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό: Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε έναν από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστεALPHA BANK 

Αρ. Λογαριασμού: 363002320000107

IBAN No: GR 9101403630363002320000107

Δικαιούχος: ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

ΕURO BANK

Αρ. Λογαριασμού: 00260035140200406054

IBAN No: GR9502600350000140200406054

Δικαιούχος: ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Αρ. Λογαριασμού: 11547036852

IBAN No: GR6801101150000011547036852

Δικαιούχος: ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Αρ. Λογαριασμού: 5040017092189

IBAN No: GR7001720400005040017092189

Δικαιούχος: ΤΑΜΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.

Για άλλο λογαριασμό όπως Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Eurοbank  επικοινωνίστε μαζί μας για να σας δώσουμε τον Αρ. Λογαριασμού μας.

και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής μέσο Viber στο 6936673238. Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, θα σας αποστείλουμε την παραγγελία σας.

Αποστολή παραγγελίας
Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.
 • ΕΛΤΑ
 • ΑCS , Γενική, Speedex Courier με Αντικαταβολή
 • ΑCS, Γενική, Speedex Courier  με πιστωτική κάρτα
 • Αποστολή με αυτοκίνητο της εταιρείας (Iσχύει για παραγγελίες μεγαλύτερες από 50€ εντός Αττικής)
 • Παραλαβή από το κατάστημα μας ( ΦΙΛΟΛΑΟΥ 188 ΠΑΓΚΡΑΤΙ ) .

 

Χρόνος παράδοσης

Τα προϊόντα αποστέλλονται στη διεύθυνση που δηλώσατε  εντός 1-2 εργάσιμων ημερών για τις περιοχές εκτός αττικής, για τις περιοχές της αττικής η παράδοση γίνεται αυθημερόν (κατόπιν συνεννόησης με τον πελάτη).
Οι παραγγελίες εκτελούνται μέσα σε εργάσιμο οκτάωρο (9:00πμ – 17:00μμ) εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης, πραγματοποιείται επικοινωνία μέσω τηλεφώνου +30 210 75 60 230  ή και e-mail tamiaki@tamiaki.gr από την εταιρία μας.